MakersCorts

 MakersCorts és una activitat extraescolar que s'ofereix a l'escola Maristes Sants-Les Corts, l'equip MakersCorts es reuneix tots els dimecres de 17:30h a 19:00h  per portar a terme els seus projectes i està destinada a alumnes de l'ESO

     La robòtica educativa té com a plantejament metodològic la generació d’ambients d’aprenentatge basats fonamentalment en el desenvolupament de projectes en què els nois i noies desenvolupen la seva creativitat per resoldre problemes amb la implementació d’un robot. Quan es construeixen robots ,paral·lelament es construeixen coneixements i aquests coneixements permeten afrontar reptes més complexos successivament. El disseny de robots implica clarament una activitat cognitiva en els estudiants, a partir de l’abstracció del problema per a la recerca de solucions, que contribueixen al desenvolupament del pensament crític i d’innovació a nivell individual i col·lectiu.
L’activitat es fonamenta en tres pilars que vertebraran el seu desenvolupament:
   DIY: (do it yourself)  Fes-ho Tu Mateix. Anima al fet que aprenguem a crear-nos els nostres objectes, a reparar-los, a crear el nostre futur.
   DIWO: (Do It With Others), Fes-ho amb altres. Dins de la sintonia de la cultura participativa i col·laborativa, de la hiperconnectivitat, anima al fet que comparteixis els teus projectes i que es facin col·lectivament, fins i tot horitzontalment.
   SHARE: Comparteix el que crees, ja sigui el seu resultat a través de les xarxes socials amb els teus amics i coneguts, ja sigui el seu procés (sobretot!). Comparteix el hardware en codi obert.





No hay comentarios:

Publicar un comentario