miércoles, 10 de febrero de 2016

Control amb infraroig funcionant i preparant els seguidors de línies

Ja tenim els robots amb el control per infraroig funcionant perfectament, cada cop es complica més la cosa i hem decidit donar un pas endavant, farem que els nostres robots siguin uns perfectes seguidors de línies, un gran repte per a tots, ja ens hem posat a treballar.